אודות הספר

מנגנון הנפש הוא מﬠין "מנוﬠ" אוניברסלי הטמון בכל אדם ופוﬠל לפי ﬠקרונות זהים. המנגנון מכיל תת־מנגנונים: מנגנון ההקשבה, ההכרה, האינטלקט, הדמיון, וﬠוד. כל אחד מהמנגנונים ספוג בתכנים אישיים וﬠטוף במﬠטפת אינדיבידואלית. כלפי חוץ נראית ונתפסת המﬠטפת בשונה, אך מבפנים, אותם המנגנונים פוﬠלים באופן זהה בכל אדם. בדיוק כפי שדגמי מכוניות שונים במראם החיצוני, אך בכולם המנוﬠ פוﬠל לפי אותם ﬠקרונות. חוסר בהבנת המנגנונים, או התﬠלמות מהם, בין אם מתוך בורות או בשוגג, גורם למנגנונים לפﬠול באופן שאינו תקין. תוצרי הלוואי הם כﬠס, שנאה, קיבﬠון, חוסר סבלנות, שלילת האחר, הרס וסבל לאדם ולסביבתו. הבנת המנגנונים מאפשרת את תיקונם ותקינותם, ומשמרת את נפשו של האדם צלולה ופתוחה, מוכנה להיﬠנות נכונה לאתגרי החיים.

ספרים נוספים מאת יואב זוהר

  • מנגנון הנפש

    מנגנון הנפש

    • פילוסופיה
  • מנגנון הנפש

    מנגנון הנפש

    • פילוסופיה