ספר אחרון נוסף לפני 4 שעות, 8 דקות, 4 שניות

 מרדכי יהונתן והאתר בבעלותו (להלן בעלי האתר) מציעים את המידע בשירות מקוון זה/באתר

 מידע ברשת האינטרנט )להלן: השירות( בכפוף לתנאים הבאים.

 המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות באתר.


  זכויות יוצרים

 לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות שייכות לבעלי האתר
 לרבות הרעיון ביסוד האתר, השיטה, התכנות והעיצוב. זכויות יוצרים אלו חולשות,

 בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה

 )להלן: החומר המוגן(, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.


 המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, שימוש הוגן כולל ציטוט

 סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן

 כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע

 בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ -

 מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת סינרגיה פרסום ושיווק בע"מ.


  פניות

 בכל שאלה אודות שירות זה ובשאלות נוספות הנוגעות למערכת המידע של האתר ניתן לפנות באמצעות

 הדואר האלקטרוני לכתובת האלקטרונית הבאה: webmaster@findabook.co.il


  קישורים

 בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו,

 ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.


 הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.


 בעלי האתר אינם אחראים לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.


 אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על  

 בעלי האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם,

 למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.


 בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות,

 וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.

 אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין,

 הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי


 לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.


  אחריות

 השירות מוצע לציבור "כמות שהוא".


 בעלי האתר לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש.

 כמו כן, לא ישאו בעלי האתר והאתר באחריות לטעויות או לשגיאות

 בחומר המוצג בשירות 


 המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות לרבות העלאת תמונות ספרים, דרך תיאור הספר וכו'.


האתר רשאי לחסום כל מוכר באתר באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

האתר שומר לעצמו זכות להגביל כמות ספרים למוכר אחד. בכל מקרה, לא תעלה כמות הספרים של מוכר אחד באתר מעל 25% מסך כל הספרים המוצעים למכירה באותה עת.

 בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג'

 כתוצאה מפעולה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש

 ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.