ספרים נוספים מאת גונןזכאי

  • מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה

    מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה

    • תעשייה וניהול
  • מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה

    מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה

    • תעשייה וניהול