פרטי המוכר

שם המוכר גדעון פרמן

ספרים נוספים מאת אביבה אביב

  • החברה הישראלית מתחים ומאבקים

    החברה הישראלית מתחים ומאבקים

    • חברה ומדינה
  • החברה הישראלית- חברה בתהליכי גיבוש

    החברה הישראלית- חברה בתהליכי גיבוש

    • אקדמיה כללי