ספרים נוספים מאת דוד דרי

 • יסודות המינהל הציבורי יחידות 4-3

  יסודות המינהל הציבורי יחידות 4-3

  • מדע המדינה
 • יסודות המינהל הציבורי יחידות 2-1

  יסודות המינהל הציבורי יחידות 2-1

  • חברה ומדינה
 • יסודות המינהל הציבורי כל יחידות הלימוד

  יסודות המינהל הציבורי כל יחידות הלימוד

  • תעשייה וניהול