פרטי המוכר

מוגש ע"י מוסד ביאליק לפרופ' גרשם שלום / נדפס ב-200 עותקים שם המוכר פרמן

ספרים נוספים מאת עורכים: גרשון ריבלין, צבי סיני

  • חטיבת אלכסנדרוני 1949-1947 (חדש לגמרי!)

    חטיבת אלכסנדרוני 1949-1947 (חדש לגמרי!)

    • צבא
  • חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות

    חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות

    • צבא