פרטי המוכר

מוגש ע"י מוסד ביאליק לפרופ' גרשם שלום / נדפס ב-200 עותקים שם המוכר פרמן-ספרים

ספרים נוספים מאת אסף גור

 • התאנה

  התאנה

  • טבע ובע"ח
 • פירות הארץ

  פירות הארץ

  • טבע ובע"ח
 • הזית

  הזית

  • טבע ובע"ח
 • גידול פירות

  גידול פירות

  • טבע ובע"ח
 • פירות ארץ ישראל

  פירות ארץ ישראל

  • ארץ ישראל
 • פירות ארץ ישראל - תולדות ומקורות

  פירות ארץ ישראל - תולדות ומקורות

  • ארץ ישראל
 • פירות ארץ ישראל

  פירות ארץ ישראל

  • ארץ ישראל