פרטי המוכר

המחיר הוא לארבעת הספרים שם המוכר יעל ירוחם