פרטי המוכר

נמצא במגדל העמק וחיפה לא בשבת שם המוכר דודי בנטוב