פרטי המוכר

לא בשבתות ובחגים . משלוחים בארץ. שם המוכר אריה ברכיה