ספרים נוספים מאת אלבק, שלום

  • מבוא למשפט העברי בימי התלמוד

    מבוא למשפט העברי בימי התלמוד

    • יהדות ומחשבת ישראל
  • בתי הדין בימי התלמוד / שלום אלבק

    בתי הדין בימי התלמוד / שלום אלבק

    • יהדות ומחשבת ישראל