ספרים נוספים מאת פינחס פלאי

 • ירושלים רבעון לספרות

  ירושלים רבעון לספרות

  • עיון
 • חמש שיחות עם אברהם השל

  חמש שיחות עם אברהם השל

  • יהדות ומחשבת ישראל
 • הרב יוסף סולבייציק על תשובה

  הרב יוסף סולבייציק על תשובה

  • יהדות ומחשבת ישראל
 • אמונים מאסף לדברי שירה

  אמונים מאסף לדברי שירה

  • שירה
 • פרקים במחשבת מדינת ישראל

  פרקים במחשבת מדינת ישראל

  • יהדות ומחשבת ישראל