פרטי המוכר

51241249 introduction by Norman Wiener שם המוכר זאב