מידי בשנה בחודש יוני, האתר findabook.co.il גובה תשלום סמלי שנתי מן הסוחרים באתר
(סוחר מוגדר כאחד שמאגר הספרים שלו למכירה מכיל מעל 101 כותרים)
על פרסום כותרים למכירה באתר,
אופן החיוב עומד על בסיס נוסחה אשר מחשבת את החיוב לפי כמות הכותרים למכירה באתר:

* דרגה א' - בין 101 רשומות ל-500 רשומות, סך של 1 ₪ לספר לשנה מיום התשלום.
* דרגה ב' - בין 501 רשומות ל-1,000 רשומות, סך של 0.50 אג' (חצי ש"ח)לספר לשנה מיום התשלום.
* דרגה ג' - בין 1,001 רשומות ל-5,000 רשומות, סך של 0.30 (שלושים) אג' לספר לשנה מיום התשלום.
* דרגה ד' - בין 5,001 רשומות ל-10,000 רשומות, סך של 0.20 (עשרים) אג' לספר לשנה מיום התשלום.
* דרגה ה' - בין 10,001 רשומות ל-50,000 רשומות, סך של 0.10 (עשר) אג' לספר לשנה מיום התשלום.