פרטי המוכר

מוגש ע"י מוסד ביאליק לפרופ' גרשם שלום / נדפס ב-200 עותקים שם המוכר פרמן-ספרים

ספרים נוספים מאת ישראל ייבין

  • מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי / כרכים א-ב.

    מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי / כרכים א-ב.

    • בלשנות ושפות
  • מבחר כתבי יד של המקרא

    מבחר כתבי יד של המקרא

    • אקדמיה כללי