פרטי המוכר

עדיף לשלוח הודעת במייל, אפשרי גם הודעה בסלולרי. שם המוכר קובי לרנר