פרטי המוכר

לא בשבת.משלוחים לכל הארץ ולחו"ל שם המוכר דודי בנטוב