פרטי המוכר

. The new revolution in physics, mathematics, chemistry, biology and neurophysiology 51237079 : שם המוכר זאב