פרטי המוכר

Last Problem Being a History of Mathematics-and All Civilization-in Terms of a Simple but Still Unresolved Algebraic Query 51246709 שם המוכר זאב