פרטי המוכר

מוגש ע"י מוסד ביאליק לפרופ' גרשם שלום / נדפס ב-200 עותקים שם המוכר פרמן-ספרים

ספרים נוספים מאת יוסף ברסלבי (ברסלבסקי)

  • בנתיבות לא סלולות אל ידיעת הארץ

    בנתיבות לא סלולות אל ידיעת הארץ

    • ארץ ישראל
  • מידע הארץ למקרא

    מידע הארץ למקרא

    • יהדות ומחשבת ישראל