ספרים נוספים מאת שמרת מן

  • מודלים חישוביים

    מודלים חישוביים

    • לימודים תיכון
  • עיצוב תכנה ומודלים חישוביים בשפת c

    עיצוב תכנה ומודלים חישוביים בשפת c

    • לימודים תיכון