פרטי המוכר

נמצא גם במגדל העמק שם המוכר דודי בנטוב