פרטי המוכר

פני השטח והנראה באמנות עכשווית שם המוכר בוק סטור